Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра Горска сертификация До заинтересованите страни на ТП ДГС Силистра-ежегодна информация До заинтересованите страни-ежегодна информация .pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Политика на ТП ДГС „Силистра“ срещу Корупцията Политика на ТП ДГС „Силистра“ срещу Корупцията.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Силистра 12.04.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГП 2022г. към 01.02.2022г. ГП 2022 към 01.02.22г..pdf
ДГС Силистра 12.04.2022 Годишен план за ползване на дървесина ГП 2022г. към 15.10.2021г. ГП 2022г. към 15.10.21г.pdf
ДГС Силистра 11.04.2022 Ценоразпис ценорацпис от 15.03.2022 г. Ценоразпис.pdf
ДГС Силистра 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Силистра Справка пчелини ТП ДГС Силистра.pdf
ДГС Силистра 14.09.2021 Документ Дърва за предоставяна на МН Дърва за предоставяне на МН.pdf
ДГС Силистра 11.06.2021 Документ ценоразпис 2021 г. Ценоразпис 202111062021.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Силистра 19.05.2020 Ценоразпис Ценоразпис 18.05.2020 г. Ценоразпис 18.05.2020.pdf
ДГС Силистра 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Силистра.doc
ДГС Силистра 21.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис на добита дървесина от "Франко" временен склад в сечището на територията на ТП "ДГС-Силистра" ценоразпис ДГС-Силистра.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Политика на ТП ДГС Силистра срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупция и сродни на нея явления.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Резюме на доклад за резултати от проведен мониторингов план РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД за резултатите от проведения мониторингов план в 2017 СС.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Резюме на ГСП Резюме на ГСП.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления ПОЛИТИКА НА ТП ДГС Силистра СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Политика за управление Политика за управление.docx
ДГС Силистра Горска сертификация Вътрешни правила за защита от дискриминация Вътрешни правила за защита от дискриминация.pdf