Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3370 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 3,066.92 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3372 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 21,519.27 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3374 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 27,070.07 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3376 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 15,674.83 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3392 ДГС Силистра 30.01.2012 Продажба на дървесина 31,315.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3394 ДГС Силистра 30.01.2012 Продажба на дървесина 19,045.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация