Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3591 ДГС Силистра 26.04.2012 Продажба на стояща дървесина корен 34,358.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3594 ДГС Силистра 26.04.2012 Продажба на стояща дървесина корен 31,232.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3321 ДГС Силистра 06.04.2012 Продажба на дървесина 65,027.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3323 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на горски култури Виж пълна информация
3325 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: поддържане на съоръжения за защита на горски територии от пожари Виж пълна информация
3327 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: предзалесителна механизирана почвоподготовка Виж пълна информация
3329 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: дисковане еднократно Виж пълна информация
3331 ДГС Силистра 27.03.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: дълбока оран и двукратно дисковане Виж пълна информация
3333 ДГС Силистра 26.03.2012 Добив на дървесина 41,728.54 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
3335 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 13,064.26 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3338 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 15,203.54 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3340 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 22,148.74 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3342 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 23,591.09 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3344 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 2,469.72 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3346 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 40,208.41 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3348 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 30,287.12 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3350 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 3,292.66 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3352 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 87,174.66 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3354 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 48,936.63 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3356 ДГС Силистра 06.02.2012 Продажба на дървесина 41,927.64 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация