Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3913 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 16,983.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3916 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 7,245.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3919 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 17,208.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3922 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 6,984.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3925 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,829.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3928 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 7,427.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3931 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 20,708.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3940 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 21,712.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3943 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 15,502.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3946 ДГС Силистра 01.06.2012 Продажба на стояща дървесина корен 36,796.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3775 ДГС Силистра 21.05.2012 Добив на дървесина 1,020.64 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3715 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 6,124.98 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3718 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 7,329.62 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3721 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 9,428.96 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3724 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 14,010.76 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3727 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 6,689.39 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3730 ДГС Силистра 11.05.2012 Добив на дървесина 3,550.88 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3579 ДГС Силистра 26.04.2012 Продажба на стояща дървесина корен 24,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3585 ДГС Силистра 26.04.2012 Продажба на стояща дървесина корен 133,068.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3588 ДГС Силистра 26.04.2012 Продажба на стояща дървесина корен 17,779.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация