Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Силистра

16924
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 23.12.2021
Втора дата
Обект/и № ЛКМ 6
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 54,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16925
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 23.12.2021
Втора дата
Обект/и № ЛКМ 7
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 29,160.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16863
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 15.10.2021
Втора дата
Обект/и № 2144
Данни за дървесината ак, мжд, кгбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 31,454.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16864
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 15.10.2021
Втора дата
Обект/и № 2145
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 37,675.20 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16865
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 15.10.2021
Втора дата
Обект/и № 2146
Данни за дървесината срлп, чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 31,466.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16843
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 3 ЛКМ 2021
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 2,760.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16844
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 28.09.2021
Втора дата
Обект/и № 4 ЛКМ 2021
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 7,021.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16820
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 01.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2130
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,968.16 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16821
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 01.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2131
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 48,516.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16822
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 01.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2132
Данни за дървесината ак, срлп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17,077.66 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16823
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 01.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2133
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 22,025.97 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16824
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 01.09.2021
Втора дата
Обект/и № 2141
Данни за дървесината ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 6,510.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16696
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 16.03.2021
Втора дата
Обект/и № 2119
Данни за дървесината срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,940.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16664
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 09.02.2021
Втора дата
Обект/и № ЛКД 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 20,060.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16665
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 09.02.2021
Втора дата
Обект/и № ЛКД 2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 19,080.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16636
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 17.12.2020
Втора дата 18.12.2020
Обект/и № 2068 Ц
Данни за дървесината ьк, бл и срлп
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 1,891.18 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16595
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 10.11.2020
Втора дата
Обект/и № 2064
Данни за дървесината гледичия,махалебка,келяв габър,акация, п.ясен
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 14,962.85 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16583
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 30.10.2020
Втора дата
Обект/и № 2060
Данни за дървесината мхл,глд,ак,пяс,бл,цр,пклн,пбрс,нг,яв,чдб,тп,орх
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 5,515.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16584
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 30.10.2020
Втора дата
Обект/и № 2061
Данни за дървесината чдб,срлп,пкл,гбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 15,183.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16585
Поделение ДГС Силистра
Първа дата 30.10.2020
Втора дата
Обект/и № 2062
Данни за дървесината кгбр,цр,бл,срлп,мжд,гбр,пкл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 16,149.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация