Заповед ЗАП-777 / 12.09.2022 г. на ИАГ ( утвърждаване на ГСП-2021 на ТП"ДГС-Силистра")

12 Sep
2022
Заповед № ЗАП-777 / 12.09.2022 г. на ИАГ (относно утвърждаване на ГСП-2021 на ТП"ДГС-Силистра")
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч