Утвърден ГП на ДГС Силистра за 2023г.

05 Jun
2023
Утвърден ГП на ДГС Силистра за 2023г.
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч