ТП ДГС Силистра предоставя срещу заплащане дърва за населението

19 Aug
2021
ТП ДГС Силистра предоставя срещу заплащане дърва за населението
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч