ТП "ДГС-Силистра" - предоставя срещу заплащане дърва за местно население

10 May
2019
ТП "ДГС-Силистра" - предоставя срещу заплащане дърва за местно население
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч