Пон - Пет 8:30 - 17:00

ТП "ДГС-Силистра" - предоставя срещу заплащане дърва за местно население

01.09.2017

Разпределение на дървата за местно население от ТП "ДГС-Силистра" разпределени по общини, както следва:
Силистра -600 пр.м. куб; Алфатар- 1200 пр. м. куб.; Ситово - 400 пр. м. куб.; Кайнарджа - 250 пр. м. куб.