ТП "ДГС-Силистра" - предоставя срещу заплащане дърва за местно население

01 Sep
2017
Разпределение на дървата за местно население от ТП "ДГС-Силистра" разпределени по общини, както следва:
Силистра -600 пр.м. куб; Алфатар- 1200 пр. м. куб.; Ситово - 400 пр. м. куб.; Кайнарджа - 250 пр. м. куб.
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч