Пон - Пет 8:30 - 17:00

Отговорен служител при ТП ДГС Силистра за закупуване на горски територии.

17.07.2023

Отговорен служител при ТП ДГС Силистра, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуемите документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земеделието е инж. Галя Николова - 0886 180 222. Необходимите документи се подават всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа в сградата на ТП ДГС Силистра.