Горещ телефон на ТП "ДГС-Силистра". За сигнали по охрана на горите, дивеча, рибата и пожар в горските територии

25 Jul
2019
Горещи телефони на ТП "ДГС-Силистра". За сигнали по охрана на горите дивеча и рибата и пожар в горските територии в териториалния обхвад на общините: Алфагтар, Кайнарджа, Силистра и Ситово
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч