Действия епидемиологичната обстановка

13 Mar
2020
Молим бъдещите си клиенти да ограничат идванията си в административната сграда на ТП ДГС-Силистра. За удовлетворяване желанията на клиентите ни същите да отправят своите искания на е-mail: silistra@scdp.bg и телефон 086 824087. Ако идването е неотложно то може да стане в откритата ни приемна на входа на сградата
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч