20 чувала с отпадъци събраха служителите на ДГС Силистра в инициативата „Да изчистим България заедно“

19 Sep
2022
Служители на ДГС Силистра се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“, като изчистиха от отпадъци отдел 57 „е“ и принадлежащите към него места за отдих. Отделът се намира в близост до главния път Силистра – Алфатар и изпълнява функцията на пътезащитен горски пояс. Поради близостта на пояса до главният път, той често е осеян с множество отпадъци, изхвърлени от шофьорите. Събраните над 20 чувала с пластмасови бутилки, цигарени кутии и фасове, алуминиеви кенчета и др. са депонирани на обозначеното място за сметосъбиране в местността.
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч