Утвърждаване на ГСП-2021 на ТП"ДГС-Силистра"

21 Oct
2022
Заповед № ЗАП 908/21.10.2022 г на ИАГ
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч