Новини

01 Sep
2017

ТП "ДГС-Силистра" е готова да предостави на населението в общините Силистра, АлФатар, Ситово и Кайнарджа 2450 пр. м. куб. Дървесината се предоставя чрез списъци изготвени от сатвентите кметства ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр.Силистра, ул.Добрич №55
  тел. 086/824087
  факс:
  e-mail: silistra@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч