Новини

17 Jul
2023

Отговорен служител при ТП ДГС Силистра, който да консултира заинтересованите лица по въпроси, свързани с попълването и подаването на изискуеми документи и тяхното разглеждане съгласно утвърдените със Заповед № РД49-236/02.06.2023г. на Министъра на земедел ... виж повече

19 Sep
2022

Служители на ДГС Силистра се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно“, като изчистиха от отпадъци отдел 57 „е“ и принадлежащите към него места за отдих. ... виж повече

01 Sep
2017

ТП "ДГС-Силистра" е готова да предостави на населението в общините Силистра, АлФатар, Ситово и Кайнарджа 2450 пр. м. куб. Дървесината се предоставя чрез списъци изготвени от сатвентите кметства ... виж повече

  КОНТАКТИ

  гр.Силистра, ул.Добрич №55
  тел. 086/824087
  факс:
  e-mail: silistra@scdp.bg

  Работно време:
  от понеделник до петък
  от 8,30 до 17,00 ч