Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски надзирател Красимир Дочев 0888706250
Горски надзирател Юксел Дауд 0888705977
Горски надзирател Юзджан Осман
Горски надзирател Пламен Славов
Горски надзирател Трендафил Петров 0885056278
Горски надзирател Веселин Димитров 0882884453
Горски надзирател Тодор Симов 0879946867
Горски надзирател Костадин Русев 0885603688
Горски надзирател Живко Алексиев
Горски надзирател Свилен Петров
Горски надзирател Илиян Станев
Горски надзирател Пламен Георгиев
Горски надзирател Димитър Боранов 0888705901
Огняр Пламен Бонев
Горски надзирател Павлин Пенчев
Горски надзирател Красимир Гълчавов 0889230922
Тракторист Живко Чолаков
шофьор Тихомир Димитров
Чистач-куриер Гинка Николова
Човешки ресурси Венцеслава Петрова 086824087 silistra@scdp.bg
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч