Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски надзирател Иван Петров 0887003864
Горски надзирател Стоян Донков 0888706136
Горски надзирател Димитър Христов 0888706102
Горски надзирател Красимир Дочев 0888706250
Горски надзирател Юксел Дауд 0888705977
Горски надзирател Трендафил Петров 0885056278
Горски надзирател Веселин Димитров 0882884453
Горски надзирател Иван Георгиев 0885056435
Горски надзирател Тодор Симов 0879946867
Горски надзирател Костадин Русев 0885603688
Горски надзирател Тихомир Николов 0887003869
Горски надзирател Теодор Димитров 0879946866
Горски надзирател Ведат Ахмед 0888706140
Горски надзирател Димитър Боранов 0888705901
Горски надзирател Красимир Гълчавов 0889230922
Горски надзирател Янай Вейсал 0885056253
Ловен надзирател Румен Русев 0885603676
Тракторист Павлин Пенчев 0887003862
Работник Ловно стопанство Ерджан Мехмед
Механик Стефан Йорданов 0884009028
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч