Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Горски надзирател Юзджан Осман
Горски надзирател Пламен Славов
Горски надзирател Трендафил Петров 0885056278
Горски надзирател Веселин Димитров 0882884453
Горски надзирател Тодор Симов 0879946867
Горски надзирател Костадин Русев 0885603688
Горски надзирател Живко Алексиев
Горски надзирател Свилен Петров
Горски надзирател Илиян Станев
Горски надзирател Пламен Георгиев
Лесничей Димитър Боранов 0888705901
Огняр Пламен Бонев
Горски надзирател Павлин Пенчев
Горски надзирател Красимир Гълчавов 0889230922
Тракторист Живко Чолаков
шофьор Тихомир Димитров
Чистач-куриер Гинка Николова
Човешки ресурси Венцеслава Петрова 086824087 silistra@scdp.bg