Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Зам. директор Велико Петков 0888706330 veliko.petkov.silistra@scdp.bg
Главен счетоводител Елена Дженкова 0886051686 elena.djenkova.silistra@scdp.bg
Счетоводител Димитрина Костадинова 0888706280
Касиер-домакин Ана Иванова 0888706260
Старши лесничей Веселин Генов 0889230917
Старши лесничей Добри Тодоров 0885603677
Лесничей Стефко Йоргов 0889230931
Лесничей Красимир Костадинов 0889230921
Лесничей Галя Николова 0886180222
Лесничей Васил Атанасов 0877476819 vasil.atanasov.silistra@scdp.bg
Пом. лесничей Даниел Славов 0889516725
Пом. лесничей Димитър Пеев 0889230915
Ръководител Разсадник Тошо Атанасов 0885603627
ТРО Красимир Петров 0885056254
ТРО Димо Димитров 0885829085
ТРО Пламен Славов 0885056257
Мобилен контролен екип Чавдар Чаков 0882884456
Мобилен контролен екип Джевайдин Юмер 0885504935
Горски надзирател Георги Митанов 0889230936
Горски надзирател Васил Андреев 0887003863
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч