Личен състав

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
Директор Людмил Узунов
Зам. директор Велико Петков 0888706330 veliko.petkov.silistra@scdp.bg
Главен счетоводител Елена Дженкова 0886051686 elena.djenkova.silistra@scdp.bg
Счетоводител Стефка Русева 0888706280
Касиер-домакин Ана Иванова 0888706260
Старши лесничей Теодор Димитров 0879946866
Старши лесничей Добри Тодоров 0885603677
Лесничей Красимир Костадинов 0889230921
Лесничей Галя Николова 0886180222
Лесничей Васил Атанасов 0877476819 vasil.atanasov.silistra@scdp.bg
Пом. лесничей Даниел Славов 0889516725
Пом. лесничей Тихомир Николов 0887003869
ТРО Красимир Петров 0885056254
ТРО Димо Димитров 0885829085
Мобилен контролен екип Чавдар Чаков 0882884456
Мобилен контролен екип Джевайдин Юмер 0885504935
Горски надзирател Васил Андреев 0887003863
Горски надзирател Иван Петров 0887003864
Горски надзирател Стоян Донков 0888706136
Горски надзирател Димитър Христов 0888706102
КОНТАКТИ

гр.Силистра, ул.Добрич №55
тел. 086/824087
факс:
e-mail: silistra@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч