Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11888/00123/03122021/171843 - F795K2Q
Дата/Час: 03.12.2021 17:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637813 / 2021-11-09 / 18 / ф
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: вио лес еоод, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: , ЕИК: 204462052
Пътува до:
Получател: Велде България АД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: Троян, ЕИК: 820194517
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - Троян
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ6546ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стефанов
Спедитор: Пламен Петров (НУГ 1052)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³