Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00899/03122021/165546 - 6A97B4D
Дата/Час: 03.12.2021 16:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №605421 / 2021-03-15 / 44 / а
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул.Янтра-26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3879АК
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Станев
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8214)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³