Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00361/03122021/164031 - 191YE16
Дата/Час: 03.12.2021 16:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637432 / 2021-11-04 / 71 / к
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Угорелец - м. Лъгът
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8142АТ
Километри: 0
Превозва се от: Филип Филипов
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³