Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9724/00047/03122021/162940 - 645BJ38
Дата/Час: 03.12.2021 16:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635183 / 2021-10-15 / 24 / з
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Падина - с. Падина
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7291АР
Километри: 0
Превозва се от: Шенол Вахид
Спедитор: Танер Ахмед (А3867)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³