Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00514/03122021/161540 - ECDM3AE
Дата/Час: 03.12.2021 16:16
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ Стоян Делийски, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул."Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв. Боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5120ВМ
Номер на ремарке: ЕВ1145ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.41 м³
Общо: 1 бр. / 0.41 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 103
Куб.м³ 18.33 м³
Общо: 103 бр. / 18.33 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 35
Куб.м³ 6.06 м³
Общо: 35 бр. / 6.06 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 46
Куб.м³ 4.61 м³
Общо: 46 бр. / 4.61 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 7
Куб.м³ 0.75 м³
Общо: 7 бр. / 0.75 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 21
Куб.м³ 1.57 м³
Общо: 21 бр. / 1.57 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 9
Куб.м³ 1.28 м³
Общо: 9 бр. / 1.28 м³
Всичко: 222 бр. / 33.01 м³