Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00513/03122021/160724 - 53847EU
Дата/Час: 03.12.2021 16:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633375 / 2021-10-01 / 293 / к
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ Стоян Делийски, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул."Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв.Боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1498ВК
Километри: 0
Превозва се от: Светломир Симеонов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.88 м³
Общо: 2 бр. / 0.88 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 44
Куб.м³ 7.66 м³
Общо: 44 бр. / 7.66 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 11
Куб.м³ 1.07 м³
Общо: 11 бр. / 1.07 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 7
Куб.м³ 0.51 м³
Общо: 7 бр. / 0.51 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 6
Куб.м³ 0.91 м³
Общо: 6 бр. / 0.91 м³
Всичко: 70 бр. / 11.03 м³