Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00465/03122021/160509 - BEBB9D7
Дата/Час: 03.12.2021 16:05
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - СВИЛОЦЕЛ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5172КТ
Номер на ремарке: ВТ9380ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Пеев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 20.9 м³
Общо: 5 бр. / 38 пр.м³ / 20.9 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 4 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 9 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³