Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00437/03122021/161159 - J91171F
Дата/Час: 03.12.2021 16:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637542 / 2021-11-05 / 182 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Кръвеник - LAT42.85912833333334LON24.983694999999997
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ9220ВА
Километри: 0
Превозва се от: Рейхан Куртов
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 4.59 м³
Общо: 26 бр. / 4.59 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 17
Куб.м³ 1.67 м³
Общо: 17 бр. / 1.67 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 21
Куб.м³ 1.39 м³
Общо: 21 бр. / 1.39 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 0.59 м³
Общо: 4 бр. / 0.59 м³
Всичко: 68 бр. / 8.24 м³