Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/01358/03122021/161958 - 565FR9A
Дата/Час: 03.12.2021 16:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626733 / 2021-08-25 / 1140 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - Хан Кубрат 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2699АТ
Номер на ремарке: РР0282ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Tодор Тодоров
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7.7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7.7 м³