Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/01201/03122021/164917 - AAFB8E6
Дата/Час: 03.12.2021 16:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №602352 / 2021-02-18 / 1178 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул. тутракан 49а
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0992КР
Номер на ремарке: Р0511ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Диян Кънев
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 5.5 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 6.5 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10.4 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10.4 м³
Всичко: 4 бр. / 54 пр.м³ / 27.9 м³