Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00864/03122021/150337 - FF694A8
Дата/Час: 03.12.2021 15:59
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. чолаковци индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3069ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Венцислав Георгиев
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 25
Куб.м³ 8 м³
Общо: 25 бр. / 8 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 16.25 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 16.25 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Други
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 8.45 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 8.45 м³
Всичко: 27 бр. / 38 пр.м³ / 32.7 м³