Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11972/00143/03122021/155714 - LF2EAJC
Дата/Час: 03.12.2021 15:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637551 / 2021-11-05 / 255 / з
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Стилиян Тодоров, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Върбино, адрес: Четвърта 21
Пътува до:
Получател: Стилиян Тодоров, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Върбино, адрес: Четвърта 21
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Върбино - Четвърта 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9931РВ
Километри: 0
Превозва се от: Сунай Халил
Спедитор: Иван Енчев (А6392)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³