Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/01357/03122021/161622 - 16B5482
Дата/Час: 03.12.2021 15:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626733 / 2021-08-25 / 1140 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - Хан Кубрат 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6336АН
Номер на ремарке: РР2858ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Салим Мехмедов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 38 пр.м³
Куб.м³ 20.9 м³
Общо: 1 бр. / 38 пр.м³ / 20.9 м³
Всичко: 1 бр. / 38 пр.м³ / 20.9 м³