Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9533/00402/03122021/155224 - E34TEA6
Дата/Час: 03.12.2021 15:52
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0, ЕИК: 117636317
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: гр. Сливо поле - МЕСТНОСТ ДО ШОСЕТ0
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р7363АР
Номер на ремарке: Р0389ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Николов
Спедитор: Румен Русев (А6361)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 33 пр.м³
Куб.м³ 18.15 м³
Общо: 2 бр. / 33 пр.м³ / 18.15 м³
Всичко: 5 бр. / 47 пр.м³ / 26.1 м³