Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12113/00161/03122021/154517 - 7F5360A
Дата/Час: 03.12.2021 15:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629470 / 2021-09-09 / 273 / к
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: Асен Страхилов, обл. Русе, общ. Две могили, с. Чилнов, адрес: ул Георги Димитров 33
Направление: Обл. Русе, Общ. Две могили
Адрес: с. Чилнов - ул Георги Димитров 33
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Исмаил Бастри
Спедитор: Иво Колев (А-8213)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.14 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.14 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.14 м³