Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12945/00136/03122021/154244 - E321612
Дата/Час: 03.12.2021 15:43
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Направление: Обл. Добрич, Общ. Шабла
Адрес: с. Дуранкулак - ГКППДУРАНКУЛАК
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4747РВ
Номер на ремарке: СС5508ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: МустафаРиза
Спедитор: Невзат Хюсеин (А 7698)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 53 пр.м³
Куб.м³ 30.21 м³
Общо: 4 бр. / 53 пр.м³ / 30.21 м³
Всичко: 4 бр. / 53 пр.м³ / 30.21 м³