Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4600/00007/03122021/154155 - Q4K07W0
Дата/Час: 03.12.2021 15:42
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул.Алеко Константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул.Алеко Константинов 15, ЕИК: 202470794
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - гкпп силистра.
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС6425АР
Номер на ремарке: СС0008ЕН
Километри: 0
Превозва се от: валентин иванов
Спедитор: Хасан Нихад (А6353)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 52 пр.м³
Куб.м³ 26 м³
Общо: 4 бр. / 52 пр.м³ / 26 м³
Всичко: 4 бр. / 52 пр.м³ / 26 м³