Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4525/00713/03122021/153738 - S697E1E
Дата/Час: 03.12.2021 15:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №607224 / 2021-03-31 / 37 / а
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Салих Джамилов Дългъчев-служител по чл. 193, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Резач, адрес: №20
Пътува до:
Получател: Салих Джамилов Дългъчев, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Резач, адрес: №20
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Резач - №20
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9522ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Любенов
Спедитор: Сидер Добрев (А5848)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³