Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4497/00096/03122021/155345 - A832636
Дата/Час: 03.12.2021 15:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608213 / 2021-04-08 / 278 / м
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1771ВН
Номер на ремарке: ВТ0009ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Савов
Спедитор: Йордан Фердинандов (1469)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 36 пр.м³
Куб.м³ 19.8 м³
Общо: 1 бр. / 36 пр.м³ / 19.8 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 4 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³