Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10580/00406/03122021/153325 - P9E3YCQ
Дата/Час: 03.12.2021 15:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634692 / 2021-10-12 / 38 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Аслъ Тунджер Халис, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Правда, адрес: Зли дол 1
Пътува до:
Получател: Аслъ Халис, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Правда, адрес: Зли Дол 1
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Правда - Зли Дол 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0788АМ
Километри: 0
Превозва се от: Мюстеджеб Али
Спедитор: Денис Ашъм (Б 3392)
Дървесина: Череша
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³