Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4560/00271/03122021/153123 - 7EE6X44
Дата/Час: 03.12.2021 15:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633940 / 2021-10-06 / 170 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Велет Хакъев, обл. Русе, общ. Русе, с. Семерджиево, адрес:
Пътува до:
Получател: Велет Хакъев, обл. Русе, общ. Русе, с. Семерджиево, адрес: ул Дунав 10
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Семерджиево - ул Дунав 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: 06135Р
Километри: 0
Превозва се от: Левент Мехмедов
Спедитор: Илия Илиев (А6104)
Дървесина: Липа
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 2.31 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 2.31 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 2.31 м³