Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11762/00132/03122021/122147 - F933EBE
Дата/Час: 03.12.2021 12:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637432 / 2021-11-04 / 71 / к
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Угорелец - м.Лъгът
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8142АТ
Километри: 0
Превозва се от: Филип Филипов
Спедитор: Мария Николова (Б 5500)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³