Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/01142/02122021/153922 - A71QFV6
Дата/Час: 02.12.2021 15:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634674 / 2021-10-12 / 37 / б
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Сливница 9, ЕИК: 200207937
Пътува до:
Получател: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Сливница 9, ЕИК: 200207937
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Сливница 9
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5541АР
Номер на ремарке: СС0935ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Адриан Денев
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 28.6 м³
Общо: 1 бр. / 55 пр.м³ / 28.6 м³
Всичко: 1 бр. / 55 пр.м³ / 28.6 м³