Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11762/00130/02122021/161323 - 0CE23FB
Дата/Час: 02.12.2021 16:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608443 / 2021-04-09 / 82 / т
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Калоян Боянов Тодоров, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Боазът, адрес: Делък
Пътува до:
Получател: Калоян Боянов Тодоров, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Боазът, адрес: Делък
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Боазът - Делък
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7853ВК
Километри: 0
Превозва се от: Красимир Петров
Спедитор: Мария Николова (Б 5500)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³