Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01652/02122021/160234 - 9739822
Дата/Час: 02.12.2021 16:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №609716 / 2021-04-20 / 261 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: Волкан транс ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Стопански двор 1
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Стопански двор 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: А6251ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Бояджиев
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Всичко: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³