Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12573/00012/02122021/155933 - 14D6OEA
Дата/Час: 02.12.2021 16:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620027 / 2021-07-13 / 164 / ж
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Кавлак - манава разклон 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т8576ВТ
Километри: 0
Превозва се от: тефик мустафов
Спедитор: Недьо Недев (А 2201)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.24 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.62 м³
Всичко: 3 бр. / 13 пр.м³ / 8.06 м³