Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00502/02122021/153845 - 5BX9B7E
Дата/Час: 02.12.2021 15:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633103 / 2021-09-29 / 41 / в
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв. Боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: РА0323АТ
Километри: 0
Превозва се от: Светлин Иванов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1.61 м³
Общо: 4 бр. / 1.61 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 6
Куб.м³ 1.37 м³
Общо: 6 бр. / 1.37 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 3
Куб.м³ 0.68 м³
Общо: 3 бр. / 0.68 м³
Всичко: 13 бр. / 3.66 м³