Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11204/00189/02122021/153753 - C802N39
Дата/Час: 02.12.2021 15:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637542 / 2021-11-05 / 182 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Кръвеник - Стар Кръвеник
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ9220ВА
Километри: 0
Превозва се от: Рейхан Куртов
Спедитор: Димитър Димитров (А 6270)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6.95 пр.м³
Куб.м³ 6.95 м³
Общо: 1 бр. / 6.95 пр.м³ / 6.95 м³
Всичко: 1 бр. / 6.95 пр.м³ / 6.95 м³