Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00893/02122021/153720 - BFOAD44
Дата/Час: 02.12.2021 15:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №627955 / 2021-08-31 / 325 / н
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул.Гео Милев - 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9047КН
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Димитров
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8214)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³