Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10769/00226/02122021/151905 - V1CZWW6
Дата/Час: 02.12.2021 15:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633791 / 2021-10-05 / 1021 / е
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул.Алеко Константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Ситово
Адрес: с. Гарван - с.Гарван
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0310АТ
Километри: 0
Превозва се от: Азис Илхан
Спедитор: Йордан Балканджиев (Б 5753)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³