Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/01191/02122021/160840 - CSE22ZF
Дата/Час: 02.12.2021 16:10
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №602352 / 2021-02-18 / 1178 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р1287ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Апостолов
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 18.4 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 18.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 3 бр. / 55 пр.м³ / 25.9 м³