Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00490/02122021/151644 - W7F6DCA
Дата/Час: 02.12.2021 15:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625422 / 2021-08-16 / 80 / с
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Росен Василев, обл. Русе, общ. Две могили, гр. Две могили, адрес: ул.Русалка30
Направление: Обл. Русе, Общ. Две могили
Адрес: гр. Две могили - ул.Русалка30
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН0965ВА
Километри: 0
Превозва се от: Николай Баргев
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³